ปัญหาเกี่ยวกับ 679 The system 
could not detect the carrier

สาเหตุ : มีสาเหตุเดียวกับ Error 677 หรืออาจเกิดจากโทรศัพท์วาง หรืออาจมีโปรแกรมอื่นๆ ใช้งานโทรศัพท์อยู่

แก้ไข : เช็คดูว่าสายว่างหรือเปล่า จากนั้นต่ออินเตอร์เน็ตใหม่อีกครั้ง

ปัญหา : 680 There was no dial tone

สาเหตุ : เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ผิด, ไม่ได้ใส หมายเลขตัด, โมเต็มไม่ทำงาน แก้ไข : 1. ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ว่าถูกต้องหรือเปล่า

2. หากเป็นเบอร์ที่ต้องตัดหมายเลข ให้ใส่หมายเลขที่ตัดหน้าหมาย เลขโทรศัพท์ แล้วตามด้วยลูกน้ำ เช่น 9, 025466666 เป็นต้น

 3. ตรวจสอบดูว่าโมเด็มทำงานปกติ

4. เช็คสายโทรศัพท์ว่าต่อถูกต้องหรือเปล่า

5. สุดท้ายเช็คว่ามเด็มเสียบหรือต่อเรียบร้อยหรือเปล่า

 

ปัญหาา เกี่ยวกับ 691 The computer you're dialing in to cannot establish a Dial-Up Networking connection. Check your password and then try again

 

สาเหตุ : 1. Username หรือ Password ผิด

2. มีผู้อื่นใช้งาน Username นี้อยู่

3. โมเต็มเกิดปัญหาขัดข้องในเรื่องของสัญญาณ

 4. มีปัญหาที่ Access Server ของ ISP

แก้ไข : 1. พิมพ์ Username และ Password ใหม่

 2. ตรวจสอบว่า มีคนอื่นใช้งานอยู่หรือไม่ ให้ติดต่อ ISP เพื่อ ตรวจสอบ

3. ปิดโมเต็มหรือบัตเครื่องใหม่ แล้วต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้ง สล็อต ออนไลน์

4. ให้ติดต่อ IS ผู้ให้บริการ เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาจาก ISP หรือไม่

 

สาเหตุ : เกิดจากโมเต็มไม่สนองตอบการทำงาน

 แก้ไข : 1. ดูว่าโมเต็มเปิดหรือยัง 2. เช็คว่าโมเต็มเสียบหรือต่อเรียบร้อยหรือเปล่า 3. สุดท้ายตรวจสอบว่าโมเต็มยังทำงานได้หรือไม่

ปัญหา : ported by the COM driver

 สาเหตุ :โมเด็มไม่สามารถทำงานได้ที่ความเร็วที่กำหนดไว้

 แก้ไข : ลดความเร็วของโมเด็มลง

ปัญหา : 710 Serial overrun errors were detected while communicating with the modem

สาเหตุ : ความเร็วของโมเด็มต่ำไป แก้ไข : พิ่มความเร็วของโมเด็ม ปัญหา : 712 The two-way port is initializing. Wait a few seconds and redial

สาเหตุ : เกิดจากช่วงเวลาที่เชื่อมต่อไปยังเชิร์ฟเวอร์ เป็นเวลาเดียวกันกับที่ เซิร์ฟเวอร์รับโทรศัพท์ของเครื่องอื่น

 แก้ไข : ทำการต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้ง ปัญหา : 715 Too many errors occurred because of poor phone line quality สาเหตุ : สัญญาณของสายโทรศัพท์มีคุณภาพต่ำ แก้ไข : ลองเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต Add Hardware Wizard อีกครั้ง ถ้ายังไม่ได้ก็ให้ Install New Modem Do you want Windows to detect your modem? ลดค่าความเร็วลง และ สุดท้ายติดตั้งโมเด็มและ ไดรเวอร์ใหม่อีกครั้ง

 

สาเหตุ : 1. ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ที่ใช้อินเตอร์เน็ต ต้องไม่มีสัญญาณ รบกวน ถ้ามีเครื่องพ่วงให้ถอดเครื่องพ่วงทุกเครื่องออกเชื่อมต่อใหม่

2. อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้องที่โมเด็ม

3. ตรวจสอบเบอร์ที่ใช้ Connect ว่าถูกต้องหรือไม่

4. พิมพ์ Username หรือ Password ผิด

5. อาจมีปัญหาที่ Access Server ของ ISP ผู้ให้บริการ

แก้ไข : 1. สัญญาณรบกวนในสายทดสอบได้โดยใช้สายที่ใช้อินเตอร์เน็ต ต่อเข้ากับเครื่องทรศัพท์ แล้วทดลองโทรไปหาใครก็ได้ เสียงใน สายต้องมีเสียงเรา และคนที่เราพูดด้วยโดยไม่มีสัญญาณ รบกวนอื่นๆ ขณะใช้สาย

2. ปิดโมเด็มหรือบู๊ตเครื่องใหม่ จากนั้นเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้ง

3. ลบ Usemame และ Password แล้วพิมพ์ใหม่ให้ถูกต้อง หาก มั่นใจว่าถูกต้อง ให้ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ถ้ายังไม่ได้ให้ ติดต่อ ISP เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ Username และ Password

4. ให้ติดต่อ ISP ผู้ให้บริการ เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาจาก ISP หรือไม่ Dial-Up Networking connection ปัญหา : 720 Dial-Up Networking could not negotiate a compa t of network protocols you specified in the Server settings

 สาเหตุ : 1. สายโทรศัพท์มีสัญญาณรบกวน 2. เบอร์ที่ใช้ต่ออินเตอร์เน็ตอาจผิด 3. เลือกโปรโตคอลมากเกินไป

แก้ปัญหาอินเดอร์เน็ต : 1. พยายามไม่ต่อพ่วงโทรศัพท์เพราะจะทำให้สัญญาณถูกรบก

2.ตรวจสอบดูว่าเบอร์ต่ออินเตอร์เน็ตถูกต้องหรือเป หนดให้ตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใช้เฉพาะโปรโตคอล TC เท่านั้น

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ
รับเครดิตฟรี